H2Hub: een challenged-based learning community voor waterstof ontwikkeling en toepassing

H2Hub: een challenged-based learning community voor waterstof ontwikkeling en toepassing

De Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en de H2Hub Almelo, waarin diverse regionale MKB’ers betrokken zijn, trekken samen op in het vormgeven van een learning community voor het ontwikkelen van innovatieve waterstof technologie. Daarmee worden concrete stappen gezet in het voorbereiden van medewerkers, studenten en docenten op de energietransitie. Wat gedaan wordt in een keten overstijgende samenwerking van technische opleidingen, lectoraten en (werkveld)experts, en wordt ondersteund door human capital specialisten.

Samenwerken in multidisciplinaire learning communities

De learning community is gericht om over de grenzen van organisaties heen multidisciplinair samen te werken aan het ontwerp van nieuwe innovatieve technologie. Zodat er ook een grotere rol voor studenten en docenten / onderzoekers is die bezig zijn met deze kennisontwikkeling. Op deze manier krijgen zij de gelegenheid om te leren over waterstofsystemen en ook om deze kennis terug te vertalen naar onderwijsmateriaal voor de opleidingen.

In de learning community wordt een decentrale productie-unit met opslag van groene waterstof ontworpen en gebouwd om bij te dragen aan de energietransitie. Ook worden bestaande, mobiele eenheden (drone, vrachtwagen) omgebouwd voor aandrijving via waterstof en vindt onderzoek plaats naar verdere toepassingen van waterstof ter vervanging van fossiele brandstoffen. Veiligheid is hierbij een belangrijk aspect. De realisatie en toepassing van waterstof productiesystemen betreft activiteiten waarvoor op alle opleidingsniveaus nog weinig expertise beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Als gevolg van de energietransitie zal de vraag naar deze expertise sterk toenemen.

Opbrengsten

De volgende opbrengsten worden verwacht in dit project:

  • Kennis over het ondersteunen, structureren en organiseren van soortgelijke samenwerkingen.
  • Een overdraagbare en geëvalueerde systematiek die toegepast kan worden in andere sectoren waarin men met learning communities aan de slag wil gericht op techniekontwikkeling (praktijkpublicatie).
  • Een ontwerp van een learning community en de uitvoering ervan in een samenwerkingsverband van bedrijven en experts op het gebied van waterstofproductie en studenten/docenten van technische opleidingen uit het ROC, Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente.
  • Een praktijkpublicatie op over het vormgeven, organiseren en ondersteunen van challenged-based learning communities in de context van het ontwerp van nieuwe innovatieve technologie.

Partners

  • Bedrijfspartners van de H2Hub: VDL-energy systems, Boessenkool, Nijwa en Demcon.
  • HyMatters, ingenieursbureau en experts in waterstof en energie-infrastructuur
  • Saxion Hogeschool: lectoraten op het gebied van duurzame energievoorziening en Human Capital.
  • ROC van Twente: de opleidingen elektrotechniek, installatietechniek, laboratorium en processtechniek en automotive engineering
  • Universiteit Twente: onderzoekgroep systeemintegratie en de opleiding Sustainable Energy Technology; en de vakgroep Educational Sciences

Looptijd

April 2022 t/m april 2023

Onderzoekers