E. (Ellen) van den Berg

Ellen van den Berg  (1956)  is afgestudeerd onderwijskundige (cum laude) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar afstudeeronderzoek ging over de verschillen in vakkenpakketkeuze tussen meisjes en jongens.  Tijdens haar promotieonderzoek heeft zij een nascholingscursus natuuronderwijs ontwikkeld en de effecten ervan geëvalueerd.  Ellen heeft als onderzoeker gewerkt bij het Pedagogische Centrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (PCBB), als universitair (hoofd)docent aan de Universiteit Twente en sinds 2002 is zij lector eerst bij de hogeschool Edith Stein en later bij Saxion. In de loop der jaren heeft zij diverse techniekprojecten geleid, waaronder het MUST-project (Multimedia cases voor Natuur en Techniekonderwijs), het DIHATO project (Digitale Handreikingen Techniek Onderwijs). Centraal in haar werk staat de interactie tussen theorie en praktijk in het beroep van leraar.

Onderzoekfocus:

Ellen van den Berg doet samen met de leden van haar kenniskring onderzoek naar de rol van technologie om de relatie tussen theoretische inzichten en praktische implementatie in het onderwijs te verbeteren. In de uitvoering van het onderzoek speelt samenwerking met het beroepenveld een belangrijke rol.  Ontwerponderzoek is een methodologische invalshoek die in veel projecten van het lectoraat gehanteerd wordt. Hierbij is veel aandacht voor het inpassen van  (digitale) ontwerpen in samenhangende curricula. In recente projecten richt het lectoraat zich vooral op Open Educational Resources, (digitale) onderwijsleermiddelen die in principe door iedereen gebruikt mogen worden. Wij willen een bijdrage leveren om docenten toe te rusten deze middelen productief en duurzaam in hun onderwijs in te zetten.