Publicaties in vaktijdschriften en peer reviewed articles

Hieronder een overzicht van publicaties in peer review articles en vaktijdschriften uit 2023.

Peer reviewed articles
Eshuis, E. H., Mittendorff, K.M., Daggenvoorde-Baarslag, H. E. (2023) Professionalising science and engineering teachers in guiding and assessing reflection. In G. Reilly, M. Murphy, B.V. Nagy & H.M. Järvinen (Eds.), Engineering Education for Sustainability. (1425-1434) Technological University Dublin.  doi:10.21427/5EV2-MP91.

Gelten, J.A.P., Aalderink, B.J., Leeuwen van, R.L., Disberg – van Geloven, M.M.A., Corporaal, S., Hajimolana, Y. A challenged-based learning community for hydrogen development and application, 19th CDIO International Conference, Trondheim, Norway, Conference Proceedings, 2023, to be published.

Kornet, A., van Rees, M., Corporaal, S., & Venhuis, F. (2023). Een verkenning van competentieontwikkeling in leeromgevingen op de grens van opleiding en beroepspraktijk. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 41(4). https://doi.org/10.59532/tvho.v41i4.18315

Mittendorff, K.M. en Pullen, A. (2023). Reflectie binnen technische hbo-opleidingen: Ervaringen en behoeften van studenten en docenten, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 41(4), 329–345,DOI: 10.59532/tvho.v41i4.18317

Nathues, E., Endedijk, M. D., & van Vuuren, M. (2023). Perk or Peril? Making Sense of Member Differences When Interorganizational Collaboration Begins. Small Group Research, 54(5), 708-748. https://doi.org/10.1177/10464964221148682

Schipper, T. M., Mennens, K., Preenen, P., Vos, M., van den Tooren, M., & Hofstra, N. (2023). Interorganizational Learning: A Conceptualization of Public-Private Learning Communities. Human Resource Development Review, 22(4), 494-523. https://doi.org/10.1177/15344843231198361

Sins, P. H. M., Klaver, L., De Brouwer, J., Eysink, T. & Van Dijk, A. (in voorbereiding). Measuring availability and production of primary students’ self-regulated learning strategies during inquiry-based science education. Frontiers in Education.

Vaktijdschriften
Corporaal, S., Grobbe, F., Schipper, T.M., Sjoer, E., Vos, M., Wallner, C., Oomen, A., Verviers, H. (2023). Een nieuw samenspel van innoveren, werken en leren? Onderzoeksprogramma en netwerk learning communities. Kerngroep Netwerk Learning Communities (2023). Een initiatief van NWO, Regieorgaan SIA en Human Capital Topsectoren.

Gelten, J.A.P., Disberg – van Geloven, M.M.A., Leeuwen van, R., Herik-Jonker, M., Corporaal, S., Endedijk, M.D. (2023). Impactinterview: Challenge based learning community voor waterstofproject HYGENESYS Voortgang, specifieke rollen, nieuwe inzichten en leerpunten. TechYourFuture: Enschede.

Gelten, J.A.P., Disberg – van Geloven, M.M.A., Leeuwen van, R., Herik-Jonker, M., Corporaal, S., Endedijk, M. D.(2023). Impactinterview: H2Hub – een challenged-based learning community voor waterstofontwikkeling en -toepassing. TechYourFuture: Enschede.

Klaver, L, Sins, P, Walma van der Molen, J., Guérin, L. (2023). Voorkennis in de klas. Didactief.

Schipper, T.M., Vos, M., Wallner, C. (2023). Position Paper Learning Communities. ResearchGate.

Zee, van der, S., Vries, de, S. (2023). Praktijkpublicatie: Uitstroom van jongeren met een achtergrond buiten Europa uit mbo-techniek: interventies gericht op behoud. TechYourFuture: Enschede.

Ontwikkelde tools

Opgeleverde producten

Impact interviews

Publicaties

TechYourFuture is een initiatief van de volgende kernpartners:

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina