Kennis uit onderzoek: Aansluiting gezocht

Kennis uit onderzoek: Aansluiting gezocht

Het onderzoek 'Aansluiting gezocht: afstemming tussen behoeftes van technische MKB-bedrijven en werkvoorkeuren van jonge technici' richtte zich op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de techniek in de regio Oost. Uit dit onderzoek zijn een aantal publicaties voortgekomen.

Downloads/publicaties

  • Er is een dialoogsessiemethodiek ontwikkeld die beschreven is in een praktisch handboek: Aansluiting gezocht: Een handboek voor het organiseren van dialoogsessies tussen technisch onderwijs en bedrijven. Lees hier meer over het handboek.
  • Bijdrage aan de TechYourFuture position paper voor de Onderwijsraad over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
  • Corporaal, S., Vos, M.W., Geusendam, A., Alons, M. (2016). Working in the new industrial reality. Conference paper for the Xth international Workshop on HRM, Universidad de Cadiz
  • Corporaal, S., Vos, M., Van Riemsdijk, M., De Vries, S. (2018). Werken in de nieuwe industriële revolutie.Tijdschrift voor HRM, 2, 20-44. 
  • Rademaker, L., Vos, M.W. & Collou, L. (2016). Aantrekkelijk zijn voor jongeren in de techniek: het nut van consistent personeelsbeleid. Working paper
  • Peters, S., Corporaal, S., Vos, M. (2018). Rebellen in de techniek: de toekomst van werk in de techniekDeventer: TechYourFuture (in samenwerking met het TechYourFuture project Smart Industry)