Labels:

Onderwijs

PO/VO

Aantrekkelijk docentschap in techniekonderwijs

Kennisbank

Onderzoeksrapport – Beroepsoriëntatie op de basisschool

Jaartal publicatie: 2019

Onderzoeken wijzen uit dat het belangrijk is om kinderen al op jonge leeftijd ervaringen te laten opdoen met diverse beroepen en sectoren. Op deze manier worden kinderen voorbereid op de toekomst. Er is echter weinig bekend over de mate waarin er aandacht is voor (technische) beroepsoriëntatie in het primair onderwijs en over de effecten van de diverse inspanningen. In dit onderzoek is de eerste stap gezet om meer inzicht krijgen in de bestaande vormen van beroepsoriëntatie en de effectiviteit ervan.

Het doel is inzicht te verkrijgen in het aanbod en de uiteenlopende vormen van beroepsoriëntatie in het primair onderwijs in Nederland. Daarnaast is onderzocht wat er bekend is over de effectiviteit van de uiteenlopende inspanningen. Op basis van deze informatie zijn er aanbevelingen geschreven over hoe activiteiten op dit gebied ontplooid kunnen worden.

Betrokken onderzoeker

T. (Thaisa) Rougoor-Fiering, MSc

Onderwijskundige

M. (Miriam) Rhodes, MSc

PhD kandidaat (Universiteit Twente)

J. (Jolien) van Sas, MSc

Onderwijskundige

Partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

F.A. (Frank) Alberink

Medewerker communicatie en events

Onderzoek aanvragen

We zien graag je aanvraag tegemoet
Lees meer