Labels:

Onderwijs

PO/VO

Aantrekkelijk docentschap in techniekonderwijs

Tools

Lesmateriaal

Lessenreeks ‘Taal integreren in je W&T onderwijs’

Jaartal publicatie: 2019

Taal is het middel waarmee leerlingen het denken en redeneren over W&T-fenomenen kunnen versterken, begrijpen en internaliseren. Andersom kunnen ontdekkingen of ervaringen met W&T-fenomenen weer aanleiding zijn tot talige doelen zoals een gesprek, een presentatie of een schriftelijke uiting. Het integreren van W&T met taal is een kansrijke manier om W&T breder ingebed te krijgen in het curriculum van de basisschool: integratie bespaart tijd, leerkrachten vinden geïntegreerd W&T-onderwijs aantrekkelijker, en integratie met taal sluit bovendien aan bij de talige aanleg en affiniteit van de meeste leerkrachten.

Te weinig basisschoolleerkrachten achten zichzelf in staat om onderwijs te geven in wetenschap en techniek (W&T). Om dit probleem aan te pakken, richtte dit onderzoek zich op het duurzaam professionaliseren van leerkrachten in het ontwerpen en geven van taalgericht W&T onderwijs.

In dit document vind je een lessenserie over: geluid en akoestiek, drijven en zinken, balans, een voorbereidings- en uitvoeringskaart en een artikel.

Betrokken onderzoekers

Dr. M.A.R. (Martine) Gijsel

Associate lector Taaldidactiek (Hogeschool Saxion)

Dr. S.A.F. (Sylvia) Peters

Universitair docent Universiteit Utrecht

Dr. M. (Maaike) Vervoort

Hoofddocent / Onderzoeker Saxion

Dr. J. (Jantien) Smit

Lector, Hogeschool Utrecht

Dr. A. (Anna) Hotze

Lector Wetenschap en Technologie (Hogeschool iPabo)

Drs. E. (Edith) Louman

Docent / Onderzoeker wetenschap en technologie Hogeschool iPabo

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M. (Marieke) Krakers, MSc

Onderwijskundig adviseur / Projectleider

Up-to-date blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief