Labels:

Onderwijs

PO/VO

Aantrekkelijk docentschap in techniekonderwijs

Posters/infographics

Train-de-trainer Wetenschap en Technologie (W&T-)expert in het basisonderwijs

Jaartal publicatie: 2023

W&T experts begeleiden schoolteams bij de implementatie van W&T onderwijs in hun scholen. Ze maken daarbij gebruik van het W&T Kompas. Dat is een kort begeleidingstraject dat inzicht geeft in wat er al gebeurt aan W&T en welke ontwikkelstappen gemaakt kunnen worden. Daarnaast zijn zij voor de basisscholen binnen hun stichting of koepel hét aanspreekpunt voor alle vragen over W&T onderwijs. De W&T expert vormt een belangrijke schakel tussen het W&T netwerk van aanbieders en deskundigen aan de ene kant en de scholen en het schoolbestuur aan de andere kant. 

Diverse schoolbesturen hebben inmiddels leerkrachten op laten leiden tot W&T experts in het basisonderwijs. Ook interesse? Binnen de meeste schoolbesturen zijn al leraren met passie voor W&T maar bovenal kennis, expertise en ervaring. Geef hen de kans hun kennis te delen zodat alle scholen binnen de stichting ervan kunnen profiteren.

Wij bieden de mogelijkheid om de expertise van leerkrachten, die er al is op het gebied van W&T onderwijs binnen schoolbesturen, breder in te zetten voor alle scholen binnen een bestuur of scholenkoepel. Wij leiden deze collega's op tot interne W&T experts!  

Interne W&T experts: 

  • Zijn de linking pin tussen de scholen, het dagelijks bestuur en het externe W&T netwerk in de regio
  • Krijgen toegang tot het W&T Kompas, een waardevolle tool waarmee zij schoolteams op weg helpen bij het inbedden van W&T onderwijs.  
  • Volgen een training waarin zij leren deze tool te gebruiken.  
  • Worden onderdeel van een breed netwerk van W&T experts die samen kennis en ervaringen uitwisselen,  
  • Worden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen via W&T expert-meetings 
  • Komen in contact met diverse W&T aanbieders in de eigen regio!

TechYourFuture leidt regelmatig nieuwe W&T experts op. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de mogelijkheden en de kosten via info@techyourfuture.nl

Betrokken onderzoekers

M. (Marieke) Krakers MSc.

Onderwijskundige TechYourFuture

Dr. T. (Tim) Post

Adviseur en ontwikkelaar W&T-onderwijs (Kids4Twente)

Dr. Ir. A. (Anika) Embrechts

Docent/Onderzoeker (ROC van Twente)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

F.A. (Frank) Alberink

Medewerker communicatie en events

Up to date blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief