Labels:

Onderwijs

PO/VO

Aantrekkelijk Docentschap

Tools

Flyer: Opleiding tot Wetenschap en Technologie (W&T-)expert in het basisonderwijs

Jaartal publicatie: 2022

In deze flyer lees je meer over het opleiden van W&T experts, die binnen hun bestuur aan de slag gaan. Wat levert het je als W&T expert en als schoolbestuur op?

Vier Overijsselse schoolbesturen hebben deelgenomen aan de eerste pilot om W&T experts in het basisonderwijs op te leiden. Daarbij hebben wij in totaal zeven interne W&T experts opgeleid. Zij zijn voor ruim 90 basisscholen hét aanspreekpunt. Ze nemen onder meer het W&T kompas af. Dat is een kort begeleidingstraject dat inzicht geeft in wat er al gebeurt aan W&T en welke ontwikkelstappen gemaakt kunnen worden. Tevens zijn deze W&T experts een belangrijke schakel tussen het W&T netwerk van aanbieders en de scholen en het schoolbestuur. 

Binnen de meeste schoolbesturen zijn al leraren met passie voor W&T maar bovenal kennis, expertise en ervaring. In deze pilot hebben zij de kans gekregen hun kennis te delen zodat ook andere scholen binnen de stichting ervan kunnen profiteren.

Betrokken onderzoekers

M. (Marieke) Krakers MSc.

Onderwijskundige TechYourFuture

Dr. T. (Tim) Post

Adviseur en ontwikkelaar W&T-onderwijs - K4Twente

Dr. Ir. A. (Anika) Embrechts

Docent / Onderzoeker ROC van Twente

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

F.A. (Frank) Alberink

Officemanager

Up to date blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief