Gestart: Serious games for health - Ontwikkeling van een analysekader voor voor mkb

Per 1 april is het lectoraat ICT-innovaties in de zorg van Windesheim onder leiding van dr. Fenne Verhoeven gestart met een kortlopend TechYourFuture project. In samenwerking met tien mkb ontwikkelbedrijven wordt een analysekader doorontwikkeld voor ‘serious games for health’. Doel van dit kader is de mkb-ers die de games ontwikkelen een hulpmiddel te bieden waarmee zij in gesprek met hun opdrachtgevers, kunnen nagaan of hun games voldoende effectief zijn, oftewel, of de beoogde onderwijskundige leerdoelen ermee worden bereikt.

Daarnaast feliciteren we het lectoraat van harte met de toekenning van de RAAK-MKB subsidie voor een aanpalend project waarin de onderzoekers met dezelfde groep game-ontwikkelaars in learning communities aan de slag gaan om nieuwe tools te ontwikkelen eveneens bedoeld om constructieve gesprekken aan gaan met opdrachtgevers in de zorg over de werking van de games. Op basis daarvan kunnen zij de games aanpassen en verbeteren. Door de mkb-ers te ondersteunen in die gespreksvoering zullen zij in staat zijn games te ontwikkelen die effectiever zijn en breder ingezet worden waardoor zij hun concurrentiepositie ten opzichte van de grote ontwikkelbedrijven versterken.

Lees hier meer over dit project.

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina