Drukbezochte en geslaagde tweede editie Expeditie W&T: leren voor nu en later #hoedan?

Als vervolg op de succesvolle primeur in 2022 vond op woensdag 7 juni de tweede editie plaats van Expeditie W&T. Meer dan 200 deelnemers uit vooral het basisonderwijs en onderbouw vo dompelden zich onder in een inspirerend programma van sprekers en uitdagende workshops. Dé slotconclusie? Kernvoorwaarde voor een succesvolle implementatie van Wetenschap & Technologie is het blijvend prikkelen van nieuwsgierigheid bij jonge leerlingen. En ook: hen durven laten leren van fouten en altijd open blijven staan voor verrassingen.

De deelnemers werden geinspireerd door Mark Mieras, wetenschapssjournalist gespecialiseerd in Hersenontwikkeling. Zijn verrassende voordracht had als focus de zogeheten ‘zachte waarden in de samenleving’ en stond uiteraard in het teken van W&T. En vooral: hoe succesvol de nieuwe generatie zou kunnen zijn als deze zich maximaal flexibel leert opstellen.

Vervolgens startte een opvallend veelzijdig programma van maar liefst acht workshops. In de workshop ‘W&T in het po én vo: is er een doorgaande lijn?’ werden gezamenlijk met elkaar goede praktijkvoorbeelden besproken. Ook gaf deze workshop aan hoe je met elkaar kunt zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. Eveneens was er veel animo voor de workshop STEM voor verbinding in het onderwijs. Hierin stond één cruciale vraag centraal: hoe kun je als leerkracht vak-integratiekansen in het onderwijs en meer ontdekken vanuit blikwisselingen in het onderwijs? De derde workshop droeg de actuele titel Thematisch geïntegreerd onderwijs: leren in een betekenisvolle context. In deze workshop gingen de deelnemers onderzoekend aan de slag met tools en hoe deze vorm krijgen in het IKC.

Workshops die wérken Uiteraard mocht er ook niet een workshop ontbreken over de Talentcirkel. Deze gaf de deelnemers meer informatie over de stimulering van talentontwikkeling. Of neem de workshop over het aanleren van zelfregulerend leren in het W&T-onderwijs. Hierin gepresenteerd werd wat volgens onderzoekers ‘werkt’ en wat dat dan is. Eveneens een highlight was de workshop over het Vragenkompas. Hierin leerden de deelnemers zich oriënteren op onderzoekbare leervragen. De workshop samen verder met W&T onderwijs presenteerde vanuit Kids4Twente belangrijke bouwstenen op basis van onderwijswetenschappelijke theorie over W&T. Tot slot was er de workshop over hoe zes basisscholen in Brummen met 15 bedrijven en instellingen samenwerken.

Na afloop van de workshops werd er buiten onder de stralende namiddagzon druk nagepraat én genetwerkt door alle bezoekers onder het genot van een lekkere hap. Eveneens werd getest en gefilmd hoeveel water er nu echt nodig was om de piepschuimbrug te slopen.

Tekst is gebaseerd op het verslag van Paul Spendel

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina