Labels:

Samen sterk

Vrouwen netwerk

Deze tool is voor bedrijven die een vrouwennetwerk willen opzetten in hun organisatie. Een vrouwennetwerk kan verschillende doelen dienen, zoals zorgen dat vrouwen zich meer thuis voelen, vrouwen ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling, of geven van adviezen over genderinclusie. Deze tool legt stap voor stap uit hoe een vrouwennetwerk opgezet kan worden. Ook komt een alternatief aan de orden: aansluiting bij een extern netwerk, bijvoorbeeld een sectoraal of regionaal vrouwennetwerk. Het uiteindelijke doel is om vrouwen te behouden voor de ICT en techniek.

Ga naar de tool: