Labels:

Beeldvorming

Techcheck

Jongeren denken verschillend over techniek. Om jongeren inzicht hierin te bieden, is de Techcheck ontwikkeld. Hoewel deze is ontwikkeld voor leerlingen in het voorgezet onderwijs, is deze ook goed in te zetten bij mbo-studenten. Met deze Tech-type test kom je erachter wat de drijfveren, motivaties en barrières van de mbo-studenten in jouw klas zijn ten aanzien van techniek en technologie. De studenten zelf krijgen een individuele uitslag in welk Tech-type zij zich het meeste herkennen. Onder begeleiding kunnen ze verder onderzoeken wat dat voor hen betekent. De Techcheck bestaat uit twee korte testen:

  1. De bèta-type test: wat zijn de drijfveren, motivaties en barrières van leerlingen ten aanzien van techniek en technologie?
  2. De 7 werelden van techniek test: in welke wereld voelt de student zich het meest thuis?

Elke test duurt 5 minuten. Bij elke test hoort een lesbrief die gebruik kan worden als inleiding om de studenten zich verder te laten verdiepen in wat techniek voor hen betekent.

Ga naar de tool: