Labels:

Beeldvorming

Student meeting met vrouwelijke studenten

De tool studentmeeting met vrouwelijke studenten beschrijft hoe bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden die bedoeld zijn om informatie te krijgen over de behoeften van vrouwelijke ICT- en techniekstudenten. Dit soort bijeenkomsten speciaal voor vrouwelijke studenten helpen om meer inzicht te krijgen in de ervaringen en behoeften die zij hebben. De tool biedt een stappenplan voor het organiseren van een meeting en een voorbeeld van de inhoud die tijdens een meeting aan bod kan komen.

Ga naar de tool: