Labels:

Werving

Ouders inzetten bij de keus voor techniek

De mening van ouders is van invloed op de school- en profielkeuzes van hun kinderen. Hebben ouders een technische achtergrond of staan zij positief tegenover een keuze voor techniek? Dan kiezen hun kinderen eerder voor technische profielen. Ouders zijn dus onmisbaar bij het enthousiasmeren van meisjes voor techniek. Maar hoe betrek je ouders bij de keuzes van hun dochters? Weten ze dat hun mening vaak bepalend is bij de keuze? En wat kunnen ouders doen om hun dochters warm te maken voor techniek?

Deze tools geven aanwijzingen hoe een school ouders kan betrekken bij de keuze voor techniek, bijvoorbeeld als onderdeel van open dagen of door middel van het organiseren van specifieke bijeenkomsten voor ouders. Door ouders te betrekken en hen een positief, actueel beeld van techniek mee te geven, wordt de kans groter dat meisjes techniek als optie gaan beschouwen.

Wil je meer weten hoe je als school of docent ouders kan inzetten om de keuze voor techniek bij meisje te vergemakkelijken? Wij Techniek heeft een pagina opgesteld met tips. Om ouders direct te benaderen, heeft VHTO een folder opgesteld specifiek gericht op ouders. Deze folder kunnen scholen uitdelen op bijvoorbeeld open dagen.

Ga naar de tool: