Labels:

Samen sterk

Netwerk alumni

Deze tool geeft concrete handvatten aan mbo-opleidingen om een alumninetwerk van vakvrouwen in de ICT en techniek op te zetten. Alumni zijn oud-studenten die inmiddels werken in de techniek of ICT of daarin een vervolgopleiding volgen. Het netwerk geeft de alumni de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen, waardoor ze steviger staan in hun loopbaan. De alumni kunnen ook ingezet worden om hun ervaringen in te brengen bij voorlichting- en onderwijsactiviteiten om zo aankomende studenten een beter beeld te geven van de sector. Ook kunnen ze meewerken aan het vormgeven van het onderwijs.

Ga naar de tool: