Labels:

Aantrekkelijk werkgeverschap

Meten voortgang genderinclusie

Deze tool ondersteunt de leidinggevende en HRM’er op tactisch en strategisch niveau die informatie wil verzamelen over de mate van genderinclusie in de organisatie. Deze tool kan gebruikt worden om de huidige situatie in kaart te brengen en om het werken aan meer genderinclusie te monitoren. In de tool worden drie manieren gepresenteerd om de stand van zaken ten aanzien van genderinclusie te meten. Ook wordt aangegeven hoe inzicht kan worden gekregen in de voortgang.  

Ga naar de tool: