Labels:

Inclusief onderwijs

Inrichting van de leeromgeving

De inrichting van de leeromgeving kan invloed hebben op de mate waarin meiden zich verbonden voelen met de opleiding. Wanneer een leeromgeving geen/weinig stereotype beelden bevat, maar meer neutraal is ingericht, heeft dit bijvoorbeeld een positieve invloed op de interesse voor de opleiding. Ook het gevoel van verbondenheid kan toenemen door de omgeving. In deze tools vind je tips over het inrichten van de leeromgeving.

Ga naar de tools: