Labels:

Beeldvorming

Inclusief taalgebruik

Taal benadrukt vaak onbewust maatschappelijke en culturele ideeën en verwachtingen over mannen en vrouwen. De taal die wordt gebruikt op websites en in andere uitingen van bedrijven kan van invloed zijn op de motivatie van meiden en vrouwen om voor dat bedrijf te kiezen. Hoe er binnen het bedrijf wordt gecommuniceerd, kan ook een belangrijke rol spelen in het behoud van vrouwen in het bedrijf. Deze tool biedt inzicht in hoe er inclusief gecommuniceerd kan worden en wat hierbij de valkuilen zijn.

Ga naar de tool: