Labels:

Aantrekkelijk werkgeverschap

Inclusief maken van de organisatie

Uit de organisatiekundige literatuur is bekend dat (cultuur)veranderingen als genderinclusie beter slagen wanneer ze gedragen en uitgedragen worden door de strategisch leiders. In de toolbox Gender Include IT is een tool opgenomen die gaat over structurele genderinclusie in het bedrijf. Deze tool is vooral bestemd voor (strategisch) leiders die hiermee aan het werk willen (of al zijn), bijvoorbeeld als onderdeel van diversiteitsbeleid. Door te werken aan inclusie, werk je aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Ga naar de tool: