Labels:

Aantrekkelijk werkgeverschap

Inclusief Arbobeleid

In deze tool zijn ideeën om via het Arbobeleid te werken aan genderinclusie in een organisatie uiteengezet. De tool is bruikbaar voor strategisch, tactisch en operationeel management en Hrm’ers, eventueel in samenwerking met ondernemingsraad en andere personeelsleden met speciale taken rond HRM en/of Arbo. Grote aanpassingen aan Arbobeleid is vaak niet nodig: verscherping en kleine aanpassingen zijn vaak genoeg om bij te dragen aan (meer) genderinclusie. De tool bestaat uit:  


1. Voorbeelden van hoe de huidige wetgeving rond Arbeidsomstandigheden bekeken kan worden door een gender inclusieve bril ter inspiratie voor aanpassen eigen Arbobeleid  
  
2. Een handreiking met concrete tips voor gender inclusief Arbobeleid, aan de hand van zeven ‘bouwstenen’ voor een goed Arbobeleid   

Ga naar de tool: