Labels:

Inclusief onderwijs

Gender training

Deze tool is bedoeld om iedereen, docenten, leidinggevenden en studenten, bewust te maken van de vaak subtiele manieren waarop vooroordelen en bias een rol spelen in opleidingen. Een gendertraining zorgt voor besef en erkenning van problemen ten aanzien van gender die onbewust aanwezig kunnen zijn. Vaak roept de training vragen op en maakt het discussie los, waardoor het onderwerp meer gaat leven en iedereen zich meer bewust wordt van het eigen doen en laten.

Er is een beschrijving van de gender training voor medewerkers en een beschrijving voor een gender training voor studenten.

Ga naar de tool: