Labels:

Aantrekkelijk werkgeverschap

Gender Training

Deze tool is bedoeld voor leidinggevenden en HRM-verantwoordelijken die het bewustzijn bij medewerkers over genderinclusie willen vergroten. Door een gendertraining worden medewerkers bewust gemaakt van de (vaak subtiele) wijze waarop onbewuste vooroordelen op basis van geslacht en gender een rol spelen binnen organisaties. De training roept vaak vragen op en maakt discussie los, waardoor het onderwerp gaat leven binnen de organisatie en medewerkers zich meer bewust worden van hun eigen handelen, vooroordelen en visie. Tijdens een gendertraining kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: genderinclusie, socialisatie, culturele constructie (wat verstaan we onder man en vrouw), cijfers m/v-verhoudingen in bedrijven, opzetten van genderinclusieve communicatie en genderinclusief beleid. Het is aan te bevelen de training na verloop van tijd te herhalen of een vervolgtraining aan te bieden. Verder is het belangrijk om ook nieuwe medewerkers een gendertraining te geven, zodat het gehele team getraind blijft.

Ga naar de tool: