Labels:

Aantrekkelijk werkgeverschap

Exitgesprek

Een gesprek met een medewerker die vertrekt is belangrijk voor de persoon die vertrekt maar ook leerzaam voor de organisatie. Het kan inzichten geven over hoe gender speelt in de organisatie. Deze tool in de toolbox Gender Include IT laat de verantwoordelijken voor HRM nadenken over hoe zij genderinclusie kunnen verwerken in een exitgesprek. Ook strategisch- en tactisch HRM’ers kunnen inspiratie opdoen voor het maken van beleid.

Ga naar de tool: