Labels:

Inclusief onderwijs

Differentiëren naar bèta-type

De ene techniekstudent is de andere niet. Om meer studenten aan te spreken en uitval te voorkomen, kan het Beta & TechMentality model behulpzaam zijn. Volgens dit model zijn er vijf bèta-types die onderling verschillen in hun houding ten aanzien van ICT en techniek. De types zijn: ontdekkers, creatieve makers, vernieuwers, maatschappelijke toepassers en doeners. Nadenken over hoe je de verschillende types in je onderwijs kan aanspreken, kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.

Hoewel de Beta & TechMentality scan niet specifiek bedoeld is voor mbo-studenten, kan de scan wel bijdragen aan inzichten in het eigen onderwijs en suggesties opleveren op het meer inclusief te maken.

Ga naar de tool: