M.M. (Marieke) Krakers, MSc

Marieke Krakers werkte tien jaar als leerkracht en intern begeleider op een Jenaplanschool. In 2015 haalde zij haar master Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Sinds 2016 is Marieke 4 dagen per week werkzaam bij TechYourFuture.

Marieke is werkzaam als onderwijskundig adviseur/ projectleider bij TechYourFuture. In deze rol is zij onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het W&T Kompas en het opleiden van W&T experts. Daarnaast houdt ze zich bezig met diverse onderzoeken en projecten in primair en voortgezet onderwijs zoals het project van de Zwalustaarten in de gemeente Rijssen-Holten en is ze betrokken bij diverse initiatieven uit verschillende STO regio's in Oost Nederland.

Als Onderwijskundig Teamcoördinator  is Marieke tevens lid van het MT van TechYourFuture.