S. (Sjiera) de Vries

Dr. Sjiera de Vries is lector Sociale Innovatie bij hogeschool Windesheim. Eerder was zij onder andere senior onderzoeker en adviseur bij TNO en lector Multicultureel Vakmanschap en Diversiteit bij de Politieacademie. Als lector Sociale Innovatie doet Sjiera de Vries onderzoek naar innovatieve manieren om te komen tot optimale personeelsvoorziening en optimale benutting van kwaliteiten van medewerkers.

Goede producten of diensten leveren lukt alleen met goede medewerkers. Om te kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers is het belangrijk om aan te sluiten bij wat zij belangrijk vinden in een baan en wat zij nodig hebben om optimaal te functioneren. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Aandacht voor de verscheidenheid aan wensen en behoeften is dus van belang. Hoe geef je daaraan vorm en hoe kun je vervolgens de kwaliteiten van deze zo verschillende medewerkers optimaal benutten? Een van de onderzoeken die Sjiera de Vries in dit kader uitvoert betreft het voorkomen van de uitstroom van vrouwen uit de techniek.

Interview met Sjiera in het magazine Vijf jaar TechYourFuture.

Top 3 publicaties