J.H. (Juliette) Walma van der Molen

Prof. dr. Juliette Walma van der Molen studeerde af in Ontwikkelingspsychologie en Onderzoeksmethoden aan de Universiteit van Amsterdam. Aan de Universiteit Leiden deed zij promotieonderzoek op het gebied van Media-pedagogiek. In Leiden werkte Walma van der Molen als Universiteit Docent bij de afdeling Pedagogiek, waarna zij de overstap maakte naar de afdeling Communicatiewetenschappen aan de UvA.

In 2005 werd zij benoemd tot lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In 2009 begon zij parttime aan de Universiteit Twente, waar zij in 2010 het wetenschapsknooppunt ‘Twente Academy Young’ oprichtte, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen onderzoek, wetenschapseducatie en projecten voor het onderwijs.

Walma van der Molen is oprichter en directeur van het onderzoekscentrum Science Education and Talent Development (SETD) aan de UT, waar zij tevens werkt als Hoogleraar Talentontwikkeling en Wetenschap en Techniekonderwijs. Het SETD verricht fundamenteel en praktijkgericht onderzoek naar de implementatie van bèta-onderwijs en naar creatief en ontdekkend leren. Het onderzoek richt zich op zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.

Onderzoeksfocus

Walma van der Molen richt zich in haar onderzoek met name op hoe jonge mensen leren in techniek door middel van verschillende bronnen, hun beelden en/of houding ten opzichte van wetenschap en technologie. Daarnaast onderzoekt ze de mogelijkheden voor de professionalisering van leraren en de implementatie van nieuwe onderwijsstrategieën om de creativiteit en wetenschappelijk denktalent bij kinderen te stimuleren. Begin 2020 verscheen het boek Talenten Voeden door Juliette Walma van der Molen. Dit boek is gratis beschikbaar via de website van KWTO

Lees hier het interview met Juliette in het Magazine Vijf jaar TechYourFuture of lees hier het impactinterview met Juliette.

 

Walma van der Molen is betrokken geweest bij de volgende projecten: 

Ontwikkeling van beroepsbeelden en vroegtijdige uitsluiting

Onderzoekende pabo's

Bèta denken in het onderwijs