M. (Marike) Hettinga

Dr. ir. Marike Hettinga behaalde haar ingenieurstitel aan de Universiteit Twente, waar ze haar studie Informatica combineerde met de bovenbouwstudie Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving. Voordat Hettinga onderzoeker werd, was ze drie jaar docent Multimedia aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (1994 – 1996). In die periode haalde ze ook haar eerstegraads onderwijsbevoegdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds het najaar van 2008 is Marike Hettinga lector ICT-Innovaties in de zorg bij Windesheim. Ze combineerde dit lectoraat tot juni 2010 met haar baan als wetenschappelijk onderzoeker bij Novay (voorheen Telematica Instituut) in Enschede, waar ze sinds 1997 werkte. Bij dit instituut promoveerde ze in 2002 op een onderzoek naar veranderingen in communicatiepatronen en werkwijzen na invoering van videoconferencing voor oncologische teleconsultaties. Sinds haar promotie richt ze zich als onderzoeker en projectmanager op het snijvlak tussen ICT en zorg. Ze is zowel geïnteresseerd in toepassingen die samenwerking (op afstand) tussen medici ondersteunen als in telezorgtoepassingen voor patiënten en cliënten.

Onderzoeksfocus

Marike Hettinga richt zich op het grensvlak van technologische ontwikkeling en de gebruikers daarvan.