A. (Anneke) Smits

Anneke Smits is lector bij het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van Windesheim. Daarnaast maakt zij deel uit van de leerkring Geletterdheid en Schoolsucces. Eind jaren negentig begon zij met onderzoek naar compenserende software voor lezen en schrijven. Zij is momenteel nauw betrokken bij het onderzoek naar landelijke leesinterventieprogramma’s LIST en DENK! Zij promoveerde in 2012 op het onderwerp ‘Ontwerp en implementatie van de masteropleiding Special Educational Needs via e-learning’. Sindsdien verricht zij onderzoek op het snijvlak van vakdidactiek en ICT-gebruik. Zo is zij onder meer betrokken bij een onderzoek naar spellinginterventies, en een onderzoek naar het gebruik van multimedia blogs in het literatuuronderwijs.

Anneke Smits studeerde logopedie aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool (nu hogeschool Thomas More) in Antwerpen. Daarna promoveerde zij in 2012 aan de Universiteit Twente op een onderwijskundig onderwerp.

Onderzoeksfocus

Anneke Smits doet onderzoek naar de wijze waarop een effectieve en motiverende verbinding tot stand kan komen tussen vakdidactiek en ICT. Daarbij richt zij zich in de eerste plaats op taaldidactiek.