T. (Tessa) Eysink

Tessa Eysink is werkzaam bij de vakgroep Instructietechnologie van de Universiteit Twente. Haar expertise ligt op het terrein van differentiatie en hoogbegaafdheid in het primair onderwijs in relatie tot instructie-ontwerp. Ze heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en onderzoeken van (digitale) leeromgevingen, meestal op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren bij W&T-onderwijs. Ze was onder andere (inhoudelijk) projectleider van twee projecten die zich richtten op gedifferentieerde W&T-lessen en sociale inclusie van hoogbegaafde leerlingen in het reguliere onderwijs.