A. (Anna) Hotze

Dr. Anna Hotze studeerde scheikunde aan de universiteit Leiden en promoveerde in 2003 in de bioanorganische chemie en de titel van het proefschrift luidt: ‘Design of ruthenium anticancer drugs’. Na haar promotie heeft ze postdoctoraal onderzoek gedaan aan diverse universiteiten en gewerkt in de farmaceutische industrie. Sinds 2013 werkt ze aan hogeschool iPabo, eerst als docent-onderzoeker rekenen-wiskunde en sinds 2015 als associate lector wetenschap en technologie. In 2017 werd ze benoemd als lector en haar onderzoeksopdracht richt zich op onderzoek naar het versterken van wetenschap en technologie in het basisonderwijs en aan de lerarenopleiding.

Hotze onderzoekt hoe wetenschap en technologie (W&T) in het basisonderwijs steviger verankerd kan worden. Hierbij richt ze zich op de verbinding van W&T met andere vakken en domeinen zoals taal, rekenen-wiskunde, ICT en kunsteducatie. Daarnaast onderzoekt ze de rol van een rijke leeromgving (het Exploreon). Ook houdt ze zich bezig met vraagstukken omtrent het begeleiden van W&T in de klas en het volgen van leeropbrengsten. Naast onderzoek verzorgt ze onderwijs in het uitstroomprofiel ‘Onderzoekend leren bij W&T en rekenen-wiskunde’ van Hogeschool iPabo en is ze betrokken bij de post-HBO opleidingen ‘specialist W&T-onderzoekend en ontwerpend leren’ en de opleiding ‘toekomstgericht onderwijs’.