S. (Susan) McKenney

Susan McKenney (1968) studeerde 'early childhood education' in de Verenigde Staten. Ze gaf les aan kleuters en bijles in onderbouw VO voordat ze naar Nederland verhuisde, en de master Onderwijskundig Ontwerpen aan de UT (cum laude) afrond. Tijdens haar promotieonderzoek heeft ze een computer programma voor curriculumontwikkelaars in Africa ontworpen en uitgetest. Gedurende haar gehele loopbaan heeft ze aandacht gehad voor de manieren waarop onderzoek dienend kan zijn voor de onderwijspraktijk. 

Onderzoeksfocus

Susan McKenney is nu hoogleraar Docent Professionalisering, Schoolontwikkeling en Onderwijstechnologie bij ELAN, Afdeling Docent Professionele Ontwikkeling aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op deze thema’s, en in het bijzonder in relatie tot curriculumvernieuwing. Ook bestudeert ze synergistische vormen van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Omdat ze graag bijdraagt aan het ontwikkelen van wetenschappelijke inzichten door tegelijkertijd aan duurzame oplossingen voor problemen in het praktijk te werken, kiest ze vaak voor ontwerpgericht onderzoek. Susan McKenney deelt haar inzichten over deze vorm van onderzoek door haar onderwijs en lezingen. Ook is ze (mede)auteur van meerdere publicaties hierover, inclusief de boeken Educational Design Research en Conducting Educational Design Research. Momenteel zet ze deze lijn van publicaties voort door samenwerking met diverse lerarenopleidingen waarbij ontwerpgericht onderzoek een prominente rol speelt.