E. (Eliane) Segers

Eliane Segers is bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale media vanwege Stichting Lezen aan de vakgroep Instructietechnologie van de universiteit Twente. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van leesonderzoek (ook leesprocessen middels eye-tracking) en op het gebied van onderzoek rondom wetenschap en techniek. Ze was onder andere hoofdonderzoeker van het Talentenkracht onderzoek aan de Radboud Universiteit, waarin ze twee promotie-trajecten begeleidde i.s.m. Prof. L. Verhoeven (Kleemans, van der Graaf), alsmede een postdoc project (Wagensveld, later overgenomen door Van de Sande). Voor scholen en ouders is informatie over het onderzoek en mogelijke toepassingen (lessenseries) te vinden op www.samenonderzoeken.nl. Daar staan ook links naar vakpublicaties.