Bridge the Gap!

Bridge the Gap!

Het verbeteren van de transitie van opleiding naar werk

In het project 'Bridge the Gap!' wordt onderzocht hoe de professionele identiteit van STEM-studenten en –professionals zich ontwikkelt in interactie met de technische opleidings- en organisatiecontext. Op basis hiervan reiken we inzichten en tools aan om te zorgen dat niet alleen de prototypische STEM-talenten zich sterk identificeren met en vertrouwen hebben in zichzelf als STEM-professional, maar ook de minder prototypische STEM-talenten. Hiertoe worden in dit project longitudinale en interventiestudies uitgevoerd bij zowel nieuwkomers in technische studies en –organisaties, als afstudeerders gedurende de transitie van studie naar werk.

Aanleiding

In het onderzoeksproject 'Mind the Gap!' is een digitale tool ontwikkeld, genaamd het ‘Carrière Kompas’, om inzicht te krijgen in de professionele identiteit van STEM-studenten en –professionals in relatie tot hun carrièrekeuzes. Hieruit bleek dat de niet-prototypische STEM-talenten de grootste ‘risicogroepen’ vormen voor uitstroom. Denk hierbij aan de meer communicatieve, breed-geïnteresseerde en vrouwelijke talenten; zij identificeren zich doorgaans lager met het STEM-beroep en dit veroorzaakt een lager zelfvertrouwen en een hogere kans op uitstroom uit de technische sector. Daarom is de cruciale vervolgstap om te zorgen dat een carrière in technische sector aantrekkelijker wordt voor een bredere, diverse groep van STEM-talenten.

Doelen

Dit onderzoeksproject heeft de volgende doelen: 

  • Het ontwerpen en testen van drie concrete tools en interventies (feedbacktool, loopbaancoaching en carrière-app) om studenten en professionals te ondersteunen bij de ontwikkeling van zelfinzicht en zelfvertrouwen in een professionele identiteit in de techniek die bijdragen aan bewuste, passende carrièrekeuzes.
  • Inzicht bieden in cruciale fasen en bepalende ervaringen in de ontwikkeling van de professionele identiteit en het maken van carrièrekeuzes van technische studenten en professionals, zodat bovenstaande tools op de juiste momenten kunnen worden ingezet.
  • Het in kaart brengen van omgevingsfactoren die van invloed zijn op de professionele identiteitsontwikkeling en gerelateerd aan carrièrekeuzes van verschillende typen STEM-studenten en –professionals en dit vertalen naar een stappenplan voor opleidingen en bedrijven om meer divers STEM-talent aan te trekken en te behouden

Beoogde opbrengsten

Ten behoeve van de kennisdeling vindt elk half jaar een mini-conferentie plaats voor de leden van het consortium (partners). Hierin worden de uitkomsten van het project gepresenteerd en is het mogelijk voor partners om vraagstukken voor te leggen. Ook worden deze meetings gebruikt om de interpretatie van de uitkomsten aan de stakeholders te toetsen. Elke studie zal leiden tot minimaal twee wetenschappelijke en twee praktijkpublicaties (in totaal 16 publicaties). Daarnaast zullen uitkomsten worden gepresenteerd op wetenschappelijke conferenties binnen de onderwijskunde (ORD, EARLI, SEFI) en sociale- en organisatiepsychologie (EASP, ASPO, WAOP, KLI), tijdens de expertmeetings van TechYourFuture en bij bijeenkomsten georganiseerd door stakeholders zoals VHTO, Techniekpact Twente en Twente Branding.

 

Op de pagina 'Kennis uit onderzoek' wordt (actuele) informatie over het onderzoek en, wetenschappelijke- en praktijkpublicaties geplaatst.

 

Ga naar kennis uit onderzoek


Producten

Vanuit het onderzoeksproject komen de volgende producten beschikbaar:

  • Online feedbacktool (zie onderstaande video)

 

  • Loopbaanbegeleiding voor het vormgevan van de eigen professionele identiteit.
  • Stappenplan voor bedrijven voor het creëren van een cultuur waar een diverse groep aan technisch talent zich blijvend thuis voelt.

Partners

  • Bedrijven: Voortman Steel Group, Scania, Stork, Trimm, Demcon, Previder, VDL, Witteveen + Bos, Thales, DGMR.
  • Opleidingen: alle technische opleidingen van de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen, en Technische Universiteit Eindhoven.
  • Overige instanties: 4TU.Centre of Engineering Education, Techniekpact Twente, VHTO, Stichting Twente Branding, Career Services for Students (Universiteit Twente). 

*Deelnemende partners onder voorbehoud.

Looptijd

September 2018 - juni 2022

Contact

Wil je contact opnemen met de onderzoekers van dit project? Stuur dan een mail naar bridgethegap@utwente.nl.

Onderzoekers