Zorg en technologie; een gelukkig huwelijk?

Zorg en technologie; een gelukkig huwelijk?

Technologie in de zorg innoveert in rap tempo. Echter, de succesvolle praktijktoepassing ligt uiteindelijk in handen van de zorgprofessional. Die moet het voordeel van deze technologie doorgronden, accepteren en blijven benutten. Cruciaal hierin is dat zorgprofessionals in hun opleiding de vaardigheden aanleren om de aangeboden techniek naar hun eigen hand te zetten en zo de levering van hun zorg te verbeteren. Genoeg regelruimte krijgen is hiertoe de sleutel. Een consortium van onderzoekers van onderwijsinstellingen en zorgbedrijven zoals HC@Home pakt deze uitdaging gezamenlijk op. In dit impactinterview lichten de betrokkenen de aanpak van het onderzoek toe. 

Lees het complete interview