Op zoek naar nieuwe leermiddelen voor W&T onderwijs? Gebruik de nieuwe Kijkwijzer!

Op zoek naar nieuwe leermiddelen voor W&T onderwijs? Gebruik de nieuwe Kijkwijzer!

18 Nov 2020

In het TechYourFuture-onderzoek ‘Analyse van beschikbaar leermateriaal voor W&T onderwijs’ is een kijkwijzer ontwikkeld om als schoolteam leermaterialen voor W&T onderwijs te beoordelen. Deze kijkwijzer kan worden gebruikt bij het maken van keuzes over welke leermaterialen worden ingezet en de wijze waarop W&T-onderwijs wordt aangeboden, passend bij de visie en context van de school.

De criteria in de kijkwijzer zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en inzichten over effectief W&T onderwijs. Daarnaast is er ruimte voor scholen om eigen criteria te formuleren en toe te voegen, gebaseerd op hun eigen visie en specifieke wensen. De kijkwijzer helpt vervolgens om in kaart te brengen welke effectieve kenmerken terugkomen in een lesmethode of in eigen lesmateriaal. Op basis hiervan kunnen scholen kijken welke methode of materialen het beste passen bij de school en/ of op welke onderdelen dit nog versterkt kan worden. Dit door bijvoorbeeld extra materialen te ontwikkelen of aan te schaffen, om zo goed W&T-onderwijs te verzorgen.

Daarnaast zijn in het onderzoek zes veelgebruikte methodes voor wereldoriëntatie geanalyseerd: Blink vakgericht, Blink geïntegreerd, DaVinci, Faqta, Topondernemers en Argus Clou. Scholen kunnen de uitkomsten van deze analyses gebruiken om te zien in hoeverre de voor hen belangrijkste effectieve W&T-kenmerken terugkomen in deze methodes. De analyses kunnen natuurlijk ook dienen als voorbeeldmateriaal voor het  analyseren van eigen lesmethodes of andere materialen.

Nieuwsgierig naar de kijkwijzer en de analyses van de methodes? Download de materialen dan op deze site