Willen en kunnen?!

Willen en kunnen?!

Willen en kunnen?! Technologiecompetenties van opleiders en docenten in zorg en welzijn

Er ligt een grote maatschappelijke opgaaf om zorg en welzijn beschikbaar, betaalbaar en toekomstbestendig te houden. Voor het realiseren van deze kanteling wordt sterk ingezet op technologische innovatie en acceptatie van technologie. Het werkveld heeft daarom behoefte aan zorg- en welzijnsprofessionals die technologie omarmen en beschikken over de juiste competenties om goed met technologie te kunnen werken. Signalen vanuit zowel het werkveld van zorg en welzijn als het onderwijs laten echter zien dat: (1) er nog onvoldoende structurele aandacht is voor technologiecompetenties, (2) praktijkopleiders en docenten zich onvoldoende capabel voelen om technologiecompetenties de gewenste aandacht te geven, (3) er nog behoorlijk veel weerstand zit bij een aantal praktijkopleiders en docenten t.a.v. technologie, en (4) er behoefte is aan concrete handvatten en interventies.

Binnen dit onderzoek willen we zicht krijgen op de adoptiebereidheid, weerstand en technologiecompetenties van praktijkopleiders en Mbo en Hbo-docenten in zorg en welzijn, met betrekking tot het willen en kunnen werken met technologie. Het gaat hierbij zowel om het zelf kunnen werken met de technologie, als om het kunnen integreren in het zorg- en welzijnsonderwijs. We willen tevens inzicht krijgen in de wensen en behoeften die zij hebben t.a.v. ondersteuning op dit vlak. Op basis van de verzamelde gegevens zal een advies worden gegeven t.a.v. scholing en competentieontwikkeling. 

Doelgroep

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder praktijkopleiders en MBO- en HBO-docenten, werkzaam in het zorg- of welzijnsdomein.

Doelstelling

Binnen dit kortlopend onderzoek willen we zicht krijgen op de adoptiebereidheid, weerstand en technologie competenties van praktijkopleiders en docenten in zorg en welzijn m.b.t. het willen en kunnen werken met zorgtechnologie. We willen tevens inzicht krijgen in de wensen en behoeften die zij hebben t.a.v. ondersteuning op dit vlak. Op basis van de verzamelde gegevens zal een advies worden gegeven t.a.v. scholing en competentieontwikkeling. In dit onderzoek wordt daarom een instrument ontwikkeld voor het meten van adoptiebereidheid, weerstand en technologiecompetenties, m.b.t. het willen en kunnen werken met technologie.

Aanpak

In een multidisciplinair samenwerkingsverband, bestaande uit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en Mbo en Hbo-onderwijsinstellingen, zal het meetinstrument worden ontwikkeld en de adoptiebereidheid, weerstand en technologiecompetenties worden gemeten. Activiteiten die plaatsvinden zijn:

 • Literatuuronderzoek
 • Expert raadpleging
 • Pretesten vragenlijst
 • Afnemen vragenlijst
 • Het meetinstrument wordt afgenomen bij min. 200 opleiders en MBO- en HBO-docenten, werkzaam in het zorg- of welzijnsdomein.
 • Data analyseren
 • Advies schrijven

(Verwachte) opbrengsten

Er wordt een meetinstrument ontwikkeld voor het meten van adoptiebereidheid, weerstand en technologiecompetenties. Tevens wordt inzicht verkregen in de adoptiebereidheid, weerstand en technologie competenties van praktijkopleiders en mbo- en hbo-docenten. Daarnaast wordt een advies gegevens t.a.v. scholing en competentieontwikkeling. Dit advies wordt tevens vertaald naar een publicatie in een vaktijdschrift en gedeeld middels een bijeenkomst voor praktijkopleiders en docenten.

Partners

 • ROC van Twente, Practoraat Zorg en Technologie
 • Hogeschool Saxion, Lectoraten Technology, Health & Care en Employability Transition
 • Technologie en Zorg Academie (TZA), Twente en Achterhoek
 • Deltion College
 • Graafschap College
 • Hogeschool Windesheim

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van oktober 2022 t/m september 2023.

Onderzoekers