Nieuwe publicatie: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Nieuwe publicatie: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

1 Sep 2019

Leren en werken in de techniek en technologie

In de afgelopen zes jaar hebben we als TechYourFuture samen met onze onderzoekers van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim en in co-creatie met onderwijsinstellingen en (maatschappelijke) bedrijven, aan diverse (deel) problemen rondom de aansluiting van technologisch- onderwijs en ardbeidsmarkt gewerkt. In het whitepaper Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt bundelen we de uitkomsten van die onderzoeken in drie sub-thema's:

  1. Aankomende en jonge technici boeien en binden;
  2. Leren en innoveren op de werkplek;
  3. Diversiteit in ons menselijk kapitaal. 

Naast de verkregen inzichten en een beschrijving van de onderzoeksprojecten die op dit moment lopen, wordt in het whitepaper ook een eerste aanzet gedaan voor een nadere doordenking van (nieuwe) onderzoeksthema's voor 2020 en verder.  

Lees hier meer over het Whitepaper Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt