Wetenschap, Design en Techniek op het Stedelijk Lyceum Kottenpark

Wetenschap, Design en Techniek op het Stedelijk Lyceum Kottenpark

16 Apr 2019

Gedurende het schooljaar 2017-2018 hebben docenten van het Stedelijk Lyceum Kottenpark in samenwerking met TechYourFuture en Pre-U materialen ontwikkeld voor de Wetenschap | Design | Techniek - klas. Het concept van deze klas is nieuw en specifiek ontwikkeld voor het Stedelijk Lyceum Kottenpark. De materialen worden dit schooljaar (2018-2019) gebruikt door de eerste groepen leerlingen.

“De wetenschap | design | techniek | klas - voorziet in een maatschappelijke behoefte die goed aansluit bij ontwikkelingen in het basisonderwijs en speelt in op de behoefte van veel leerlingen.” (Bram Distel, directeur Stedelijk Lyceum Kottenpark)

Wetenschap | Design | Techniek - klas

Het Stedelijk Lyceum Kottenpark heeft een visie voor een nieuw onderwijsconcept in de vorm van een Wetenschap | Design | Techniek - klas. In deze Wetenschapsklas werken de leerlingen samen aan verschillende actuele maatschappelijke vraagstukken die aansluiten bij de thema’s die aangeboden worden: gezondheid & geluk, natuur & milieu en duurzaamheid & techniek. De leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden (o.a. 21e -eeuwse vaardigheden) door middel van onderzoekend en ontdekkend leren in een betekenisvolle context. Zo gaan de leerlingen bijvoorbeeld aan de slag met een ontwerpopdracht voor een echte opdrachtgever. Bij ieder thema wordt de verbinding gelegd met de praktijk. De leerlingen bezoeken diverse (technische) bedrijven en er worden gastlessen gegeven door professionals.

TechYourFuture is gevraagd om het ontwikkelproces te begeleiden en inhoudelijke expertise aan te leveren. De eerste materialen zijn in het schooljaar 2017-2018 ontwikkeld in zogenaamde Docent Ontwikkel Teams (DOT’s), onder begeleiding van TechYourFuture en Pre-U.

Wateroverlast

Als onderdeel van het thema wateroverlast bedachten leerlingen zelf oplossingen om dit probleem tegen te gaan. De eindresultaten werden gepresenteerd aan een echte vakjury. In dit filmpje kun je hier meer over zien:

Vervolg

Dit schooljaar (2018-2019) worden deze materialen voor het eerst gebruikt door twee klassen. Maar liefst 43 eerstejaars leerlingen meldden zich vorig jaar voor de klas aan. Gelijktijdig wordt door de docenten ook gewerkt aan het ontwerpen van nieuwe materialen voor het tweede leerjaar van de Wetenschap | Design | Techniek - klas. Voor het komende schooljaar hebben zich 52 nieuwe leerlingen aangemeld.

Meer weten? Neem dan contact op met Marit Benes | m.benes@saxion.nl.