Wetenschap, Design en Techniek op het Stedelijk Lyceum Kottenpark

Wetenschap, Design en Techniek op het Stedelijk Lyceum Kottenpark

17 Sep 2018

Gedurende het schooljaar 2017-2018 hebben docenten van het Stedelijk Lyceum Kottenpark in samenwerking met TechYourFuture en Pre-U materialen ontwikkeld voor de Wetenschap | Design | Techniek - klas. Het concept van deze klas is nieuw en specifiek ontwikkeld voor het Stedelijk Lyceum Kottenpark. De materialen zullen in het schooljaar (2018-2019) gebruikt worden door de eerste groepen leerlingen.

“De wetenschap | design | techniek | klas - voorziet in een maatschappelijke behoefte die goed aansluit bij ontwikkelingen in het basisonderwijs en speelt op creatieve wijze in op de behoefte van veel leerlingen.” (Bram Distel, directeur Kottenpark)

Wetenschap | Design | Techniek - klas

Het Stedelijk Lyceum Kottenpark heeft een visie voor een nieuw onderwijsconcept in de vorm van een Wetenschap | Design | Techniek - klas. In deze Wetenschapsklas werken de leerlingen samen aan verschillende actuele maatschappelijke vraagstukken die aansluiten bij de thema’s die aangeboden worden: gezondheid & geluk, natuur & milieu en duurzaamheid & techniek. De leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden (o.a. 21e eeuwse vaardigheden) door middel van onderzoekend en ontdekkend leren in een betekenisvolle context. Zo gaan de leerlingen bijvoorbeeld aan de slag met een ontwerpopdracht voor een echte opdrachtgever. Bij ieder thema wordt de verbinding gelegd met de praktijk. De leerlingen bezoeken diverse (technische) bedrijven en er worden gastlessen gegeven door professionals.

TechYourFuture is gevraagd om het ontwikkelproces te begeleiden en inhoudelijke expertise aan te leveren. De eerste materialen zijn in het schooljaar 2017-2018 ontwikkeld in  zogenaamde Docent Ontwikkel Teams (DOT’s), onder begeleiding van TechYourFuture en Pre-U. 

Thema's

De onderwerpen die in leerjaar één aan bod komen zijn:

  • Food Design: het beïnvloeden van gezonde keuzes door middel van marktonderzoek, vormgeving en productie
  • DNA: het proces van forensisch onderzoek, analyse en constructie
  • Water: zuivering door toepassen van technieken o.a. door analyseren van slib op micro-organismen
  • Afval: verzamelen, scheiden en verwerken van afval door middel van automatisering
  • Wonen: duurzame architectuur door te analyseren en creëren
  • Energie: zonnecellen, door het construeren van solarwagens en deelname aan wedstrijden.

Vervolg

Het komende schooljaar zullen deze materialen voor het eerst in de praktijk worden gebruikt en geëvalueerd. Maar liefst 43 eerstejaars leerlingen hebben zich voor deze klas aangemeld. Daarnaast zullen ook de materialen voor het tweede jaar ontwikkeld worden volgens dezelfde werkwijze.

Meer weten? Neem dan contact op met Miriam Knoef of Mirte Disberg – van Geloven.