Werken in de techniek

Werken in de techniek

De samensmelting van technologische ontwikkelingen zorgt voor een snelle en radicale verandering van werk in onze samenleving. Jonge technici hebben nieuwe kennis en vaardigheden nodig om te kunnen leven en werken in deze toekomstige technische samenleving. Onderwijs en bedrijfsleven moeten samen krachtige onderwijsprogramma's ontwikkelen, zodat jongeren deze vaardigheden kunnen aanleren.

Om de afstemming tussen het bedrijfsleven, jonge technici en het techniekonderwijs te verstevigen, helpt TechYourFuture met een breed onderwijsaanbod, onderzoek, effectieve aansluitingspraktijken tussen onderwijs en arbeidsmarkt en met professionaliseringsmethodieken.

Met onze onderzoeken en activiteiten richten wij ons onder andere op het ontwikkelen van loopbaantrajecten en samenwerking met bedrijven uit de Smart Industry. Ook onderzoeken wij de personeelsbehoefte van hightech bedrijven en ontwikkelen we instrumenten om deze bedrijven aantrekkelijker te maken voor jonge technici. Zo verbetert de aansluiting van het hoger onderwijs op de technische arbeidsmarkt, zowel vanuit het perspectief van de jonge professional als de ondernemer.

 


Ga naar Actueel onderzoek


Ga naar Kennis uit onderzoek


Ga naar Tools & Werkwijzen


Ga naar Archief Onderzoek