‘Werken aan een proactieve Leercultuur in het MKB; hoe doe je dat?'

‘Werken aan een proactieve Leercultuur in het MKB; hoe doe je dat?'

13 Sep 2022

Als aftrap van het jaarprogramma ‘Leven Lang Ontwikkelen’ heeft TechYourFuture voor de zomer, samen met verschillende kernpartners, het Festival ‘Leven Lang Ontwikkelen’ georganiseerd. Hierbij werden een aantal gezamenlijke projecten in de spotlight gezet met als inzet: ‘Hoe stimuleren we leergierige en veranderingsgezinde medewerkers?’

De projecten geven een goed beeld van hoe wij hier gezamenlijk vanuit TechYourFuture vorm aan geven in technische bedrijven, zorg & welzijn en onderwijs en maatschappij, nu en in de toekomst. Op donderdag 2 juni 2022 organiseerde TYF samen met Hogeschool Windesheim het eerste event: ‘Werken aan een proactieve leercultuur’: hoe doe je dat?

Wat hebben we gedaan?

Na een hartelijke ontvangst bij Hanzestrohm, werd dit project door Joost van der Weide, Associate lector Sociale Innovatie Hogeschool Windesheim toegelicht. Ook de praktijk van hoe een leercultuur vormgegeven kan worden binnen een bedrijf werd gedeeld door Karsten Dijkstra, HR-manager Hanzestrohm. Vervolgens werden, tijdens de interactieve workshop, ervaringen van deelnemers vanuit verschillende MKB bedrijven uitgewisseld. En de wens om hier verder aan te bouwen ligt er.

Karsten Dijkstra: “Voor Leven Lang Ontwikkelen zoek ik nadrukkelijk de verbinding met de buitenwereld. Ik pleit ervoor dat mkb-bedrijven in Oost-Nederland samen optrekken om meer te bereiken met Leven Lang Ontwikkelen”

Joost van der Weide geeft nadrukkelijk aan dat ecosystemen voor Leven Lang ontwikkelen in Oost-Nederland zeer goed haalbaar zijn. Hierbij is de belangrijkste voorwaarde wel dat alle partijen willen samenwerken, elkaar iets willen gunnen, over grenzen heen kunnen kijken én elkaar willen versterken.

 

Meer info

Hoe leren de medewerkers in jouw organisatie? Hoe ontwikkelen ze zichzelf? En hoe worden ze daarin precies gestimuleerd? De leercultuurscan, een instrument ontwikkeld door Hogeschool Windesheim, lectoraten Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie, en Hogeschool Saxion, lectoraat Employability Transition, biedt uitkomst.