Welke plek heeft programmeren in het basisonderwijs?

Welke plek heeft programmeren in het basisonderwijs?

23 Jan 2020

Aankomende maanden vinden er verschillende activiteiten plaats in het kader van het project ‘Programmeren in het basisonderwijs’ waarin de mogelijkheden van het duurzaam implementeren van programmeren in het basisonderwijs verkend worden.

22 januari jl. heeft er een focusgroep met onderzoekers plaatsgevonden bij de Open Universiteit in Utrecht. Onderzoekers van onder andere Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, Open Universiteit, Universiteit Groningen, Windesheim Flevoland en Universiteit Utrecht discussieerden met elkaar over de definitie van programmeren en over de implementatie van programmeeronderwijs. Onder leiding van onderzoeker Shirley de Wit (VHTO) is een start gemaakt met het formuleren van een advies, gebaseerd op onderzoek, voor de implementatie van programmeren in het basisonderwijs.

In maart vindt er een focusgroep met basisschoolleerkrachten plaats en vervolgens zullen de  uitkomsten van de focusgroepen getoetst worden door middel van een vragenlijst onder een grote groep basisschoolleerkrachten. Tot slot zal op 20 mei een symposium georganiseerd worden waar de resultaten gepresenteerd worden.

Meer weten?

Lees meer over het project 'Programmeren in het basisonderwijs' of neem contact op via info@techyourfuture.nl.