Week van Burgerschap

Week van Burgerschap

18 May 2020

De Week van Burgerschap, 18 t/m 22 mei, is een initiatief van SamSam magazine. In deze week wordt extra aandacht besteed aan burgerschapsonderwijs. Het thema dat dit jaar centraal staat is 'Het Gezin'. In het kader van dit thema schreef Lida Klaver, onderzoeker bij TechYourFuture, een blog over Bèta Burgerschap in de klas, buitenschoolse kennisbronnen en science capital

Buitenschoolse kennisbronnen in Bèta Burgerschap

Door: Lida Klaver, onderzoeker Lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion Hogeschool en TechYourFuture, l.t.klaver@saxion.nl

Wat is goed burgerschap? Hier zijn de meningen over verdeeld. Op basis van ieders eigen mens- en maatschappijbeeld ontstaan verschillende ideeën over goed burgerschap en burgerschapsvorming. In Bèta Burgerschap vinden we het belangrijk om de autonomie van burgers te bevorderen. We gaan uit van het idee dat groepsgewijs probleem oplossen de kerncompetentie is voor goed burgerschap in een democratische samenleving. Dit betekent dat het belangrijk is dat burgers leren samenwerken, verschillende perspectieven innemen, kritisch denken, morele afwegingen maken, en samen beslissingen nemen. Op basis van deze uitgangspunten hebben we afgelopen jaren samen met leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en met (technische) bedrijven leeractiviteiten ontwikkeld en geëvalueerd. De leeractiviteiten zijn burgerschapsvormend en tegelijkertijd ook passend voor Wetenschap, Bèta en Technologie-onderwijs.

Lees de volledige blog op de website van Week van Burgerschap

Praktijkboek Bèta Burgerschap

Meer weten over de aanpak Bèta Burgerschap? Vraag dan het praktijkboek 'Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs' aan!