Webinars ‘Wetenschap & Technologie’ voor het primair onderwijs

Webinars ‘Wetenschap & Technologie’ voor het primair onderwijs

TechYourFuture heeft verschillende webinarseries georganiseerd voor schoolleiders en leraren rondom de implementatie van Wetenschap & Technologie. Het webinar is een laagdrempelige vorm van professionalisering, omdat er geen sprake is van reistijd. Deelnemers kunnen online deelnemen om W&T kennis, achtergrond en theorie van de gastsprekers (een onderzoeker, vakinhoudelijk expert of een praktijkdeskundige zoals een schooldirecteur) op te doen. Daarnaast is er de mogelijkheid als deelnemer live vragen te stellen aan de gastsprekers en samen met de andere deelnemers ervaringen en ideeën uit te wisselen. Na elke sessie heb je als schoolleider of leerkracht volop nieuwe informatie, tips en inspiratie om direct toe te passen in de school of je klas!

TechYourFuture heeft verschillende webinarseries aangeboden in samenwerking met Jet-Net & TechNet en Dekkers&Blik. Hieronder vind je fragmenten uit de volgende webinarseries:

  • Technologie op de basisschool 
  • W&T in de klas
  • W&T in de school (specifiek voor schoolleiders en W&T coördinatoren)

Webinars Technologie op de basisschool

In de webinarserie 'Technologie op de basisschool', bedoeld voor (aanstaande) leerkrachten, schoolleiders en W&T-coördinatoren, kwamen onderwerpen aan bod als robotica, programmeren en denkvaardigheden stimuleren. De deelnemers kregen praktische handvatten om technologie een stap verder te brengen op school of in de klas. 

'Robotica, sociale vaardigheden en autisme' met Erik Ploeger en Hans Petersen

Gastsprekers Erik Ploeger en Hans Petersen, beide docent/onderzoekers bij Hogeschool Windesheim, verzorgden het webinar 'Robotica inzetten om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Hoe werkt dat bij autisme?' Erik vertelde over de toepasbaarheid van robotica in de klas en gaf een overzicht over de verschillende soorten robotica. Hans ging meer specifiek in op de toepasbaarheid van robotica bij leerlingen met autisme en waar leerkrachten op moeten letten vóórdat je robotica inzet. In het webinar deelden ze kennis uit het onderzoek 'Robowijs'. 

Lees ook het interview met Erik Ploeger en Hans Petersen.

'Implementeren van programmeeronderwijs. Hoe pak je dat aan?' door Shirley de Wit

Gastspreker Shirley de Wit, projectmedewerker bij VHTO en onderzoeker bij de Universiteit van Leiden, verzorgde het webinar over programmeren in het basisonderwijs. Ze vertelde over wat programmeren is, waarom het belangrijk is en hoe dit opgenomen kan worden in het curriculum. Daarbij gaf ze praktische tips en inzichten vanuit het TechYourFuture-onderzoek 'Programmeren in het basisonderwijs'. Een deel van het webinar kan hieronder bekeken worden.  

Lees ook het interview met Shirley de Wit.

Webinar Denkvaardigheden stimuleren met behulp van technologie. Hoe doe je dat als leerkracht?

Gastsprekers Frances Wijnen, promovenda bij Universiteit van Twente, en Tamara Tijben, groepsleerkracht en teacher leader op de OBS de Rank in Hengelo, verzorgden het webinar over het stimuleren van denkvaardigheden met behulp van technologie. Ze vertelden over de 21ste eeuwse vaardigheden, de Taxonomie van Bloom en wat precies hogere-orde denkvaardigheden zijn. Hierbij gaven zij ook praktische voorbeelden en vertelde Tamara hoe dit in hun school terugkomt. In het webinar werd kennis en inzichten gedeeld vanuit het onderzoeksproject 'Technologie als tool voor 21ste eeuws leren'. Een deel van het webinar kan hieronder bekeken worden.  

Lees hier het interview met Frances Wijnen, Tamara Tijben en andere betrokkenen bij het onderzoek. 

Webinars W&T in de klas

De webinarserie 'W&T in de klas' is ontwikkeld voor leraren die meer inspiratie en handvatten voor W&T-onderwijs willen, met als doel om zowel leerkrachten die starten met W&T onderwijs als leerkrachten die W&T reeds implementeren in hun onderwijs, nieuwe kennis en inzichten vanuit onderzoek aan te bieden.  Verschillende onderzoekers en gastsprekers vanuit de praktijk hebben aan deze serie meegewerkt.

Symen van der Zee over ‘Effectief W&T onderwijs’

Gastspreker Dr. Symen van der Zee, lector W&T bij Hogeschool Saxion verzorgde een webinar over 'Effectief W&T-onderwijs geven met jouw kennis en talenten'. In zijn presentatie besprak Symen van der Zee welke kennis er vanuit de theorie is over dit onderwerp en gaf hij aan hoe dit vertaald kan worden naar de praktijk in de klas. Hierin benadrukte hij het belang van een goede voorbereiding door de leerkracht en het belang van  het stellen van de juiste vragen.

Meer lezen?

Lees ook het interview met Symen van der Zee.

Anika Embrechts over ‘W&T integreren in je onderwijs’

Gastspreker Dr. Ir. Anika Embrechts (docent/onderzoeker bij Saxion en TechYourFuture) hield haar presentatie met als thema 'W&T in je klas'. Ingrid Langeveld, schoolleider van de Haarschool in Holten, vertelde als praktijkdeskundige over het proces van integratie van W&T bij haar op school. Er is veel W&T materiaal online te vinden en veel nieuwe methodes werken met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Maar wat werkt nu echt bij ons op school, voor mij als leerkracht en voor onze kinderen? In dit webinar gaven Anika en Ingrid drie praktische tips!

Meer lezen?

Lees hier de terugblik van webinar 2.
Lees hier het interview met Anika Embrechts.

Martine Gijsel over 'W&T en Taal'

Gastspreker Dr. Martine Gijsel, associate lector Taaldidactiek bij Hogeschool Saxion, verzorgde het webinar 'W&T integreren in je praktijk: W&T en Taal'. Ze vertelde vanuit haar expertise over hoe je W&T en mondelinge taal kunt integreren. De kern van haar verhaal: taal bevorderen door visuele ondersteuning en door concrete vragen die je als leerkracht kan stellen om de taalvaardigheid van leerlingen t.a.v. W&T te stimuleren.

Meer lezen?

Lees ook het interview met Martine Gijsel.
Kijk op onze projectpagina voor meer informatie over het nieuwe project over Nieuwsbegrip en W&T.
Bekijk en download hier alle reeds ontwikkelde praktische tools en lesmaterialen rondom Taal en W&T.

Webinars W&T in de school

Schoolleiders, adjunct-directeuren, teamleiders en W&T-coördinatoren die zich bezighouden met organisatie, visie en beleid van wetenschap- en techniekonderwijs op hun school hebben in deze webinarserie kennis en inspiratie aangereikt. Verschillende onderzoekers en gastsprekers vanuit de praktijk hebben tijdens deze serie meegewerkt.

‘Visie en beleid voor W&T’ met Hanno van Keulen

Gastspreker Dr. Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Hogeschool Windesheim, verzorgde het webinar 'Visie en beleid voor W&T'. Hij zei hierover: “Een visie op W&T-onderwijs kan je niet los zien van andere taken en verantwoordelijkheden waar je als individuele school voor staat en bovenschools kunt en wilt regelen."

Meer lezen?

Lees hier de terugblik van webinar 1. 
Lees hier het interview met Hanno van Keulen.

'Leidinggeven aan verandering' met Karin Brouwer-Truijen en Han Kemper

Gastspreker Dr. Karin Brouwer-Truijen, coursedirector Master Educational Leadership Hogeschool Saxion, verzorgde het webinar met als thema 'Leidinggeven aan verandering'. Ze vertelde over het vormgeven van de verankering van W&T binnen het schoolteam en het zorgen voor draagvlak. Hoe ga je om met ‘voorlopers’ en ‘afwachters’? En op welke manier kan W&T-onderwijs een aanjager zijn voor innovatie binnen jullie school? Han Kemker, directeur primair onderwijs OBS De Hekakker, trad op als ervaringsdeskundige in het leiding geven aan verandering.

Meer lezen?

Lees hier de terugblik van webinar 2. 
Lees hier het interview met Karin Brouwer-Truijen.

‘W&T verankeren’ met Tim Post

Gastspreker Dr. Tim Post, onderwijspsycholoog en zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar voor het primair onderwijs verzorgde het webinar 'W&T verankeren'. Hij vertelde daarin over zijn promotie-onderzoek over het ‘nieuwsgierig en ontdekkend denken’ van leerlingen. Ook ging hij tijdens het webinar in op het verankeren van W&T-onderwijs in de school.

Meer lezen?

Lees hier het interview met Tim Post.

Blijf op de hoogte!

Door je aan te melden voor onze nieuwsbrief Primair Onderwijs, blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Elk schooljaar bieden we verschillende webinarseries aan; deze worden ook aangekondigd in deze nieuwsbrief.