Webinar ‘leiding geven aan verandering’ op 14 januari

Webinar ‘leiding geven aan verandering’ op 14 januari

8 Jan 2020

Op 14 januari 2020 is het tweede webinar over de organisatie van Wetenschap & Technologie (W&T). Ditmaal gaat het over veranderen: hoe geef je de verankering van W&T vorm binnen het schoolteam en zorg je voor draagvlak? Hoe ga je om met ‘voorlopers’ en ‘afwachters’? En op welke manier kan W&T-onderwijs een aanjager zijn voor innovatie binnen jullie school?

Gastspreker bij dit webinar is dr. Karin Brouwer-Truijen, Coursedirector Master Educational Leadership Hogeschool Saxion en als onderzoeker verbonden aan TechYourFuture. Zij gaat in op draagvlak: hoe creëer je dit binnen het team? Wat moet je leerkrachten bieden om in de ‘W&T-stand’ te komen? En hoe geef je leiding aan de verandering die W&T met zich meebrengt?

Praktijkervaring delen

Han Kemker, directeur primair onderwijs OBS De Hekakker, treedt op als ervaringsdeskundige in het leiding geven aan verandering. Hij vertelt over zijn aanpak: wat werkt wel en wat werkt niet bij het in beweging krijgen van het team?

Doe mee

Deelname aan het webinar is kosteloos en laagdrempelig: je logt gewoon in op je eigen computer, vanaf je eigen werkplek. Je kunt je vragen direct stellen tijdens de live chat en na afloop krijg je de materialen en links die tijdens het webinar zijn besproken, per mail toegestuurd.

Webinarserie

Dit schooljaar biedt Jet-Net & Technet in samenwerking met TechYourFuture een serie webinars aan, gericht op de praktijk van schoolleiding en W&T-coördinatoren in het primair onderwijs. Schoolleiders, adjunct-directeuren, teamleiders en W&T-coördinatoren die zich bezighouden met organisatie, visie en beleid van wetenschap- en technologie onderwijs op hun school krijgen kennis en inspiratie aangereikt en hebben ruime gelegenheid om onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen.

De webinarserie ‘Organisatie van W&T-onderwijs’ zoomt in op de organisatorische kant van starten met en verankeren van W&T in het primair onderwijs. In iedere aflevering deelt een inhoudelijk expert de laatste inzichten uit onderzoek en belicht een ervaringsdeskundige schoolleider of W&T-coördinator de praktijk.

De serie bestaat uit drie afleveringen:

Webinar 1: Visie en beleid voor W&T, (dit webinar was op 19 november 2019)

Webinar 2: Leiding geven aan verandering – dinsdag 14 januari 2020, 9.00-10.00 uur

Webinar 3: W&T verankeren – dinsdag 17 maart 2020, 9.00-10.00 uur