Terugkijken: webinar analyse van beschikbaar leermateriaal voor W&T-onderwijs

Terugkijken: webinar analyse van beschikbaar leermateriaal voor W&T-onderwijs

24 Mar 2021

Op 16 maart heeft TechYourFuture een webinar gehouden over het analyseren van leermateriaal voor W&T-onderwijs. Tijdens dit webinar zijn de resultaten uit het gelijknamige TYF-project gepresenteerd aan de deelnemers. Ook is het praktijkproduct, een kijkwijzer waarmee scholen hun eigen methodes en leermaterialen kunnen analyseren, gepresenteerd en toegelicht.

Het onderzoeksproject

Onderzoeker Symen van der Zee opende het webinar, waarbij hij begon met het belang van W&T: de ‘why’. Hoewel kennis op het gebied van wetenschap en technologie steeds belangrijker wordt in onze maatschappij, hebben veel leerlingen en leraren (te) weinig kennis op dit gebied. De meeste basisscholen gebruiken een methode van wereldoriëntatie om W&T aan te verbinden. Daarom is dit onderzoek ingegaan op de toenemende vraag van scholen naar de mate waarin W&T al binnen deze methodes aan bod komt. In het onderzoek is een ‘evidence based’ kijkkader ontwikkeld, waarin effectieve kenmerken van W&T-onderwijs zijn opgenomen. Deze zijn onderverdeeld in vijf categorieën: onderzoeken en ontwerpen, interactie, inzicht in en inspelen op verschillen, ICT en ondersteuning van de leerkracht. In het onderzoek zijn door twee onderzoekers vervolgens zes methodes geanalyseerd aan de hand van dit kijkkader. De uitkomsten van de analyses zijn te downloaden op de website van TechYourFuture.

De kijkwijzer

Op deze website kan ook de kijkwijzer worden gedownload. De kijkwijzer kan scholen ondersteunen in het kiezen van een methode die het beste bij hen past om W&T-onderwijs aan te verbinden. Daarnaast kan de kijkwijzer worden gebruikt om te analyseren in hoeverre kenmerken van W&T opgenomen zijn in hun huidige methode of leermiddelen. Op basis van deze uitkomsten zouden bijvoorbeeld aanvullende materialen kunnen worden ontwikkeld om effectief W&T-onderwijs te verzorgen. Anika Embrechts, onderzoeker en praktijkdeskundige, ging tijdens haar presentatie in gesprek met Pieter Bökkerink. Pieter is werkzaam op de Haarschool in Holten en heeft op de kijkwijzer gebruikt om in kaart te brengen welke methode het beste bij zijn school past. Een mooi praktijkvoorbeeld van de manier waarop scholen de kijkwijzer en de analyses voor hun eigen school kunnen inzetten. Anika Embrechts ging in het vervolg van de presentatie verder in op het belang van een duidelijke visie van scholen op het gebied van W&T en de verschillen in visie en aandachtspunten van de methodes.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan hieronder het webinar terug.