Wat is de impact van interventies gericht op het verhogen van de retentie van vrouwen in de STEM-velden?

Wat is de impact van interventies gericht op het verhogen van de retentie van vrouwen in de STEM-velden?

1 Mar 2021

In het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs is van Symen van der Zee e.a. het artikel gepubliceerd “Een systematische literatuurreview van onderzoek naar interventies gericht op de retentie van vrouwen in de STEM-velden in hoger onderwijs en arbeidsmarkt”. Het volledige artikel lees je hier. 

Hoewel het aantal vrouwen dat werkzaam is in de STEM-velden (Science, Technologie, Engineering, Mathematics) de afgelopen decennia gestegen is, zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in deze velden. Een belangwekkend punt van zorg is dat vrouwen die kiezen voor een carrière in de STEM-velden eerder en vaker deze velden verlaten dan mannen en dan vrouwen in andere beroepen. Om de uitstroom uit STEM-studies en beroepen te reduceren, zijn verschillende interventies ontwikkeld. In deze studie wordt het onderzoek naar de impact van deze interventies systematisch gereviewd. De vraag die in de studie centraal staat luidt: Wat is de impact van interventies gericht op het verhogen van de retentie van vrouwen in de STEM-velden?

Na uitvoerige searches zijn in totaal 179 studies gevonden, waarvan er 30 na toepassing van inclusiecriteria zijn overgebleven. De studies zijn geclassificeerd in negen interventiecategorieën: mentoring, rolmodellen, gender-bias training, waardenaffirmatietaak, curriculum innovatie, gezinsvriendelijk beleid, werving van personeel, meerdere interventies en anders. De vergelijking en integratie van de onderzoeksbevindingen laat zien dat over het algemeen positieve effecten worden gerapporteerd voor de verschillende interventies. De studies bieden waardevolle inzichten voor het ontwerpen en implementeren van interventies voor het behouden van vrouwen in de STEM-velden.

Publicatie: Tijdschrift voor Hoger Onderwjis, jrg. 39(1), 19-38

Auteurs: Symen van der Zee, Monique Rouweler, Anneke Harmsen, Sandra van Aalderen