Vrouwen behouden voor techniek: interventies voor opleidingen en bedrijven

Vrouwen behouden voor techniek: interventies voor opleidingen en bedrijven

Verschillende partijen werken hard aan het stimuleren van meisjes om een technische studie te volgen. Met effect: het percentage vrouwelijke techniekstudenten neemt toe. Tegelijk zien we dat technisch opgeleide vrouwen veel vaker dan hun mannelijke collega’s de techniek verlaten. Wat zijn de oorzaken en wat kunnen we daar aan doen? 

Uitstroom van vrouwen uit de techniek: factoren en interventies

Om de uitstroom van vrouwen uit de techniek tegen te gaan zoeken we effectieve interventies die kunnen worden ingezet door opleidingen én door bedrijven. Hiertoe is middels literatuuronderzoek allereerst het volgende in kaart gebracht:

 • Wat is bekend over factoren die van invloed zijn op de uitstroom van STEM-vrouwen?
 • Wat is bekend over hoe die factoren te beïnvloeden zijn?
 • Welke interventies zijn hiervoor beschikbaar en wat is bekend over hun effect?

Omdat niet alle interventies beschreven worden in de literatuur, is vervolgens bij opleidingen en bedrijven geïnventariseerd welke interventies daar gebruikt worden en wat bekend is over hun effect. Daarnaast is onderzocht binnen welke context interventies worden ingezet, wat overwegingen zijn om al dan niet een interventie in te zetten en wat wensen en behoeften zijn ten aanzien van aanvullende interventies. Om gericht te kunnen werken, lag de focus op interventies gericht op hbo-opgeleide vrouwen in de ICT. 

Op basis van de verzamelde informatie is per factor die de uitstroom van STEM-vrouwen beïnvloedt een overzicht gemaakt van:

 • Beschikbare effectieve interventies.
 • Veelbelovende interventies waarvan de effectiviteit nog moet worden vastgesteld.
 • Eisen die opleidingen en bedrijven stellen aan interventies.

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een whitepaper, twee infographics en een video (zie hieronder bij ‘opbrengsten’).

Gender include IT: een gereedschapskist vol interventies

Tijdens het onderzoek bleek dat zowel bedrijven als opleidingen willen werken aan het voorkomen van uitstroom van vrouwen uit de techniek. Om dat te kunnen doen zijn ze op zoek naar interventies. En omdat ze zich realiseren dat ze voor een effectieve aanpak op meerdere terreinen zullen moeten ingrijpen is er grote behoefte aan een samenhangend geheel aan interventies.

In een tweede project, Gender include IT, is gewerkt aan het ontwikkelen van zo’n gereedschapskist, een toolbox. Bestaande interventies zijn geselecteerd en aangepast waar nodig voor gebruik in de branche. Dit is in samenwerking met bedrijven en opleidingen uitgevoerd en getest. Vervolgens is gezocht naar een optimale mix van instrumenten én naar een effectieve manier om bedrijven en opleidingen die de toolbox willen gebruiken te leiden naar de instrumenten die het beste passen bij hun specifieke situatie. Meer informatie over de toolbox is te vinden bij 'opbrengsten'.

Opbrengsten

Er zijn verschillende opbrengsten vanuit het project. Er zijn namelijk verschillende publicaties als een whitepaper, infographics en wetenschappelijke artikelen opgeleverd, maar ook een praktische toolbox. 

Op de pagina 'Kennis uit onderzoek' wordt (actuele) informatie geplaatst over dit onderzoek.

Ga naar kennis uit onderzoek

 

Ook is er in dit project een handige toolbox ontwikkeld met praktische instrumenten voor ICT-bedrijven en ICT-opleidingen.

Toolbox 'Gender Include IT'

Looptijd

Afgerond: Februari 2017 – Februari 2020

Partners

 • Windesheim
 • Saxion
 • De Nieuwe Zaak
 • Sogeti
 • VHTO (expertisecentrum voor vrouwen in de techniek)
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Hogeschool van Utrecht
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Haagse Hogeschool
 • RDW
 • Calago

Omdat niet alle interventies beschreven worden in de literatuur, is vervolgens bij opleidingen en bedrijven geïnventariseerd welke interventies daar gebruikt worden en wat bekend is over hun effect.

Daarnaast is onderzocht binnen welke context interventies worden ingezet, wat overwegingen zijn om al dan niet een interventie in te zetten en wat wensen en behoeften zijn ten aanzien van aanvullende interventies. Om gericht te kunnen werken, lag de focus op interventies gericht op hbo-opgeleide vrouwen in de ICT. 

Onderzoekers