Eindrapport: Vormgeven van onderwijs in Computational Thinking (CT)

Eindrapport: Vormgeven van onderwijs in Computational Thinking (CT)

In het project 'TechAtelier' is verkend hoe Computational Thinking (CT), als onderdeel van digitale geletterdheid, structureel geïmplementeerd kan worden in het onderwijs. Ook was het project gericht op het inzicht krijgen in de uitdagingen waar scholen voor staan als zij onderwijs in CT willen verzorgen. Het project richtte zich op een specifieke casus, namelijk de Onderwijsroute 10-14 (OR10-14) in Zwolle.

Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd in de doelen, inhouden en didactiek van onderwijs in Computational Thinking door middel van een literatuur- en evaluatieonderzoek. Uit de resultaten blijkt dat het beoogde CT-curriculum op OR10-14 op hoofdlijnen overeenkomt CT-doelen die in de literatuur worden gesteld. Hoewel de school ook voor uitdagingen heeft gestaan, gaan ze verder met de structurele implementatie van CT in hun curriculum.

Ook heeft het onderzoek een netwerk gerealiseerd van scholen en experts gericht op de realisering van duurzame implementatie van Computational Thinking onderwijs.

Download

Het eindrapport 'Vormgeven van onderwijs in Computational thinking' is hier te downloaden.