Leidinggeven aan toekomstbestendig interdisciplinair hoger bèta-technisch onderwijs

Leidinggeven aan toekomstbestendig interdisciplinair hoger bèta-technisch onderwijs

Doordat ingenieurs steeds meer interdisciplinair moeten gaan werken, is het van belang dat bèta opleidingen in het hoger onderwijs hier aandacht aan besteden in het curriculum. Saxion kent hiervoor o.a. het Smart Solutions Semester en de UT het Twents Onderwijs Model. Echter Saxion en de UT hebben de behoefte aan meer kennis over en ervaring met de vraag hoe deze interdisciplinariteit ontworpen en uitgevoerd kan worden.

In de voorverkenning wordt gekeken naar de rol van onderwijskundig leiderschap in de ontwikkeling van interdisciplinair bèta-technisch onderwijs. Daarbij gaat de aandacht in deze voorverkenning uit naar één casus, het Saxion Smart Solutions Semester.

De volgende onderzoeksvraag staan centraal: Wat is de rol van geïntegreerd onderwijskundig leiderschap voor de ontwikkeling van interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs binnen het Smart Solutions Semester? Vanuit die vraag wordt vervolgens ingegaan op de volgende thema's:

  1. Op welke manier is interdisciplinair onderwijs ingevoerd?
  2. Hoe krijgt geïntegreerd onderwijskundig leiderschap vorm?
  3. Hoe ziet het sociale netwerk (samenwerking opleidingen, lectoraat en werkveld) eruit als het gaat om het interdisciplinair onderwijs binnen het Smart Solutions Semester.

Opbrengsten

Het vooronderzoek levert verdiepende inzichten op met betrekking tot het ontwikkelen van een zelf assessment voor leidinggevenden en het ontwikkelen van de onderzoeksinstrumenten voor een grotere hoofdaanvraag, waarbij meerdere opleidingen van Saxion en de UT betrokken zullen worden. Op de pagina 'Kennis uit onderzoek' wordt (actuele) informatie over het onderzoek en, wetenschappelijke- en praktijkpublicaties geplaatst.

Ga naar Kennis uit onderzoek


Partners

  • Saxion Hogeschool– ‘Academie Life Science, Engineering & Design’ en Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs
  • Universiteit van Twente

 Looptijd

November 2018 t/m februari 2019

Onderzoekers